synoniemen van willen

fig. synoniemen van willen

Willen is meer

Omdat vrijwel alles met willen samenhangt, volgt onderstaand een korte verkenning naar ‘willen is meer’. Willen is zodanig ingesleten in al onze activiteiten, dat we er misschien niet zo bij stilstaan. En dan zijn er ook nog eens verschillende soorten willen; waarbij het ‘algemene willen’ en het ‘authentieke willen’ misschien wel de belangrijkste zijn.

Willen algemeen
In een encyclopedie worden diverse synoniemen voor willen gegeven zoals: Azen op, Bedoelen, Begeren, Behoeven, Believen, Bereid zijn, et cetera, zie de afbeelding. Wat voor dit artikel leidend is bij ‘willen’, is dat het ons in beweging zet. Een beweging die gericht is op het waarmaken van dat wat we willen; een kop koffie, een gesprek, een bestelling, een andere baan, aanpakken, werken, feesten, socialiseren, contact, jezelf uiten, enzovoort! Als je niets wilt zal je waarschijnlijk ook niet zoveel doen (tenzij er ‘moeten’ in het spel is, zie vervolg). Willen is primair een stimulerende en in beweging zettende kracht.

Moeten
De tegenhanger van ‘willen’ is ‘moeten’, althans zo zou je dat zwart-wit kunnen stellen. Willen is iets eigens, iets dat je intrinsiek wenst. Moeten daarentegen is veelal iets dat -op ervaringsniveau- extrinsiek wordt opgelegd, of te wel wat ´door anderen´ van je verwacht wordt.
De beleving van ‘moeten’ heeft al snel een negatieve klank en een negatief gevoel. Dat kan te maken hebben met het gevoel van ‘geen vrije keuze’ hebben. Moeten zou je kunnen zien als het werk, of de klus, of de actie waar je geen zin in hebt, maar die je wel moet doen omdat anders….Wij leggen onszelf ook -gek genoeg- nogal eens iets op, en als we dat moeten dan is er al snel weerzin of uitstel, terwijl als we dat willen dan pakken we het op (herkenbaar?).

Willen en moeten
Om het wat ingewikkelder te maken: ”soms moet je iets willen, of soms wil je dat wat moet”. Niet om er een woordenspelletje van te maken, maar wel om aan te geven dat we kunnen omgaan met moeten. Omgaan met moeten, in een vrijere zin, wordt eenvoudiger als we onderkennen wat de eventuele voordelen zijn van moeten. Zijn er genoeg voordelen te vinden, dan kan ons ‘moeten’ voorzien worden van ons ‘willen’ en komen we makkelijker in beweging.

Authentiek willen
Zoals in het voorgaande is aangegeven, is willen een stimulerende kracht. Er is binnen willen ook verschil te maken tussen ons ‘harde’ willen’ en ons ‘zachte’ willen. Ons ‘harde’ willen is veelal gericht op wat we willen hebben, doen, presteren, maken, wat we van de ander verwachten, enzovoort. Ons ‘zachte willen’ is wat meer gericht op de hoe we ons verhouden tot anderen. En dan vooral vanuit welke plek, je kunt het ‘zachte willen’ als het ware ‘vanuit je hart’ zeggen terwijl je in contact bent met je gehele lichaam. “Wil je even bij me zitten, wil je alsjeblieft even naar mij luisteren, wil je mij niet zo plagen”, of enkel een helder “nee”. Het zachte willen heeft een extra kwaliteit. Het is namelijk authentiek. Met dit zachte willen doe je -voelbaar- recht aan jezelf en kan je door de ander gehoord worden, omdat er geen eisende of manipulerende agenda in zit. Misschien lijkt het ‘kwetsbaar’ om dit te doen,  maar ik nodig je graag uit om er eens mee te experimenteren. Omdat het juist een heel stevige kant in zich heeft. Dit willen voelt als vanzelfsprekend, als helder en als passend. Je bent namelijk geheel aanwezig en spreekt in contact met je hart.

Resumé
Het voorgaande geeft een beknopt zicht op een aantal aspecten van willen. Als je op sommige terreinen niet goed weet wat je wilt, onderzoek het dan, dat is je leven waard. Het is fijn als je je eventuele ‘moeten’ kunt omzetten naar een ‘willen’. Voor je relaties met naasten is ons zachte willen een eerste uitdaging. Heb je eenmaal deze kwaliteit gevonden, dan kan je er veel moois mee doen.

Karel van Nimwegen is werkzaam als Gestalt-, Psychosociaal therapeut en Coach bij hartsupport.nl en loopbaansupport.nl. De artikelen in de -blog/White paper- brengen veelal een beperkte doch zinvol geachte en of uitdagende toelichting van bepaalde psychosociale onderwerpen onder de aandacht, waarbij de therapie en/of coaching perspectief kan bieden. Feedback is welkom.