Support

Persoonlijke begeleiding, therapie

 

Soms is het zo dat je te maken hebt met lastige (emotionele) ervaringen, situaties en/of ontmoetingen, die zich regelmatiger of langduriger voordoen dan je zou wensen. Je voelt je daarbij misschien belemmerd of verbouwereerd. Misschien heb je wel ideeën hoe dat komt maar lukt het je niet hier anders mee om te gaan zoals jij dat wil. Bij deze en andere ervaringen is het zinvol om te verkennen wat ik als therapeut (zie: Karel van Nimwegen) voor je kan betekenen.

Tijdens de opleving van Corona (COVID-19) is  er een grotere kans op toename van je klachten. Dat kan te maken hebben met: een zekere mate van onzekerheid, minder afwisseling en minder structuur. Mede hierdoor is de kans op ‘overvallende’ emoties zoals angst, stress, onmacht, depressie groter.

Regelmatig blijkt bij het ervaren van problemen dat de oorsprong van je gedrag ligt bij diep gewortelde ervaringen, overtuigingen en emoties uit het verleden. Deze ervaringen hebben inmiddels hun geldigheid grotendeels verloren en de omgang hiermee is nu niet meer behulpzaam, vaker zelfs tegen je werkend. Ook kan sprake zijn van een innerlijk conflict van ideeën en/of emoties die je niet als behulpzaam ervaart. Hierdoor doe je niet wat je werkelijk wilt en doe je evenmin wat jou -gezien de huidige situatie- beter zou passen.

Met behulp van aandacht, de benaderingen vanuit Gestalttherapie en Somatic Experiencing, sta je stil bij wat er is. Door hier zo bij stil te staan wordt gaandeweg duidelijk wat de oorzaak is van wat jou belemmert, wat je eigenlijk zou willen en hoe je dat kunt omzetten naar actueel gedrag.

Ook kan -meer in algemene zin- samen met jou onderzocht worden wat zich zoal afspeelt in jezelf en in je leven. Je geeft jezelf zo de kans om jouw drijfveren, ideeën en gedrag te herijken.  Op deze manier ontstaat er gaandeweg meer ruimte in je leven en krijgt jouw eigenheid de waardevolle plek die ze verdient.

Meer weten over Ontwikkelen in therapie en persoonlijke groei?
Zie artikel: Ontwikkeltherapie

Helderheid; zicht op wat er is…..

Individueel of relatietherapie

 

Individuele begeleiding

Individuele benadering is een prettige manier te kijken naar wat er in jou leven speelt. Je krijgt en neemt de tijd om te onderzoeken wat er in je omgaat. Wat we bespreken is aan jou, zoals bijvoorbeeld: een lastige ervaring, emoties, stemming, gedachten, onzekerheid, stress, (werk)relaties. Soms kan er ook sprake zijn van twijfel over je seksuele geaardheid; homoseksueel, heteroseksueel of biseksueel. Wat dan ook maar aandacht nodig heeft, jij bepaalt welke richting het opgaat, wat het tempo is, en hoeveel tijd je ervoor nodig hebt. Natuurlijk ondersteun ik je daarbij. Fijn ook om te ontdekken hoe je anders kunt omgaan met voor jou lastige ervaringen. De ingang voor individuele begeleiding is veelal een klacht of probleem die je ervaart in je persoonlijke, relationele en/of werkzame leven. Het is prettig om hier samen naar te kijken en te onderzoeken waar reële mogelijkheden van ontwikkeling liggen en/of er alternatieve manieren van omgang zijn, om vervolgens te kijken hoe je deze ook werkelijk gaat waarmaken.

 

Relatie-therapie

Relatietherapie kijkt naar wat er tussen jullie speelt waardoor het prettige/aangename soms zo ‘snel’ kan verdwijnen. Relatie therapie is voor koppels; zowel hetero als homo koppels. Het is goed om te ontdekken wat jullie belemmert om het ‘fijn, betrokken, open en warm’ te hebben met elkaar. Een hierbij gebruikte structuur en techniek is EFcT; Emotie gefocuste relatie therapie [Emotional Focused couple Therapy]. Zo wordt snel duidelijk wat er speelt en ga je verkennen wat ieder wenst en nodig heeft en wat jullie openheid belemmert. Ook worden handvatten aangereikt om hier gerichter mee om te gaan. Meer lezen zie: Relatiewond, support voor elkaar.

 

Weten wat jou het beste past?

Maak dan een afspraak, waarin we samen kijken naar jouw vraag/probleem en wat ik daarin voor je zou kunnen betekenen!

Achtergrond informatie -therapie

De therapievorm die veelal als uitgangspunt is voor dit werk is Gestalt-therapie en Somatic Experiencing. Gestalt staat kort gezegd voor: ‘afmaken wat niet af is en ervaren wat je eigenlijk wilt doen om het vervolgens werkelijk te doen’. Somatic Experiencing (SE) is een benadering voor dieper gelegen problematiek en ernstig trauma, zowel in de ontwikkeling naar volwassenheid als bij ingrijpende-/shock-ervaringen (zoals: ongeval, mishandeling, misbruik).

Wat ‘niet af is’ (oud zeer), laat regelmatig van zich horen als onder meer: ‘onrust, (te) heftige emotionele reacties, herhaling van nare ervaringen, angst en onbegrip van jezelf, en/of vermijden wat je eigenlijk wilt’. Vaak is dit gedrag gebaseerd op oude ervaringen met je ouders of opvoeders. Je kunt dit je gewoonte gedrag noemen, op momenten waarop je het liever niet zou vertonen. Deze therapie werkt in eerste instantie aan de aanpak van de oorzaak van je probleem en niet enkel  aan de aanpak van de symptomen. Uiteraard zullen we ook aandacht geven aan de symptomen, maar onderzoek en zo mogelijk aanpak van de oorzaak krijgt de prioriteit. Met behulp van deze benadering kun je vrijer worden van identificatie met (lastige) overtuigingen en ideeën, waardoor je meer keuzeruimte krijgt in je leven en je opties voor gedrag (in specifieke of algemene situaties).

Er wordt hier vanuit twee primaire invalshoeken naar gekeken:

  • het hier en nu, wat speelt zich nu af in je werk en je leven, én
  • wat heeft dat eventueel te maken met eerdere nare vervelende en/of schokkende ervaringen in jouw leven.

Hier wordt met warme aandacht en zorg naar gekeken, waardoor je ontdekt tot welke conclusies en gedrag die ervaring heeft geleid. Deze diep gelegen ervaringen weerhouden je veelal om te doen wat je werkelijk wilt, terwijl de situatie inmiddels geheel anders is. Dit vraagt om een inzicht en een aanpassing. Op basis van je inzicht kom je losser van je gewoonte gedrag en kan je nieuw gedrag verkennen -experimenteren- en gaan leven!
Er geldt een kanttekening voor diepe trauma’s, deze hebben veelal meer tijd nodig en een ruimere aandachtscyclus, dit om je systeem niet (weer) te overbelasten. De benadering van SE traumatherapie is hierbij zeer behulpzaam.

Natuurlijk is elke situatie en ervaring uniek, maar zo heb je een idee van wat je gaat doen en met wel doel . Er is veel meer over te ervaren en te vertellen, dus bel gerust of kom langs!