Over loopbaansupport

Loopbaansupport

Sinds 1999 is Loopbaansupport actief met haar activiteiten coaching en loopbaanbegeleiding begonnen.  Later is daar in 2005 hartsupport aan toegevoegd. Voor Loopbaansupport is het uitgangspunt als volgt:

‘ieder mens wil in wezen doen wat hem past; -wat hij kan, wil en wat hem plezier geeft- en
iedere organisatie zoekt mensen die bijdragen aan een kwalitatief en kwantitatief positief resultaat’
.

Zo is loopbaansupport gericht op het perspectief van een passende en optimale samenwerking tussen werkgever-werknemer: een win-win situatie.
De praktijk leert dat dit niet altijd zo voor de hand liggend is. Dit heeft Loopbaansupport gemotiveerd om met haar dienstverlening bij te dragen aan de realisatie van dit perspectief.

Wat beweegt een werknemer om in een bepaalde organisatie, branche, sector, functie actief werkzaam te zijn. Maar ook wat beweegt een werkgever om deze werknemer in dienst te hebben; wat matcht en wat niet. Om uiteindelijk te kijken naar hoe daarmee voor beiden naar tevredenheid kan worden omgegaan.

Loopbaansupport verkent en helpt balans te vinden in onder meer: – inzet; – betrokkenheid; -motivatie; – mogelijkheden; – leiderschap; – privé-werk balans; – optimalisatie;- en eigenwaarde.