Over loopbaansupport

Loopbaansupport

Sinds 1999 is Loopbaansupport actief met haar activiteiten coaching en loopbaanbegeleiding begonnen.  Later is daar in 2005 hartsupport aan toegevoegd. In de uitvoering van diensten door Loopbaansupport wordt het volgende van belang geacht:

‘ieder mens wil in wezen doen wat hem past; -wat hij kan, wil en wat hem plezier geeft- en
iedere organisatie zoekt mensen die bijdragen aan een kwalitatief en kwantitatief positief resultaat’
.

Loopbaansupport dan ook gericht op het perspectief van een passende en optimale samenwerking tussen werkgever-werknemer: een win-win situatie.
De praktijk leert dat dit niet altijd mogelijk is om heel uiteenlopende redenen. Dit heeft mij als coach  binnen Loopbaansupport geïnspireerd om juist hieraan bij te dragen.

Belangrijke vragen zoals: Wat beweegt een werknemer om in een bepaalde organisatie, branche, sector, functie actief werkzaam te zijn. Maar ook wat beweegt een werkgever om deze werknemer in dienst te hebben; wat matcht en wat niet. Om uiteindelijk te kijken naar hoe daarmee voor beiden, of ieder voor zich met een zekere mate van vervulling en adequatie kan worden omgegaan.

Loopbaansupport verkent en helpt balans te vinden in onder meer: – inzet; – betrokkenheid; -motivatie; – mogelijkheden; – leiderschap; – privé-werk balans; – optimalisatie;- en eigenwaarde.