ben ik goed genoeg of voel ik dat niet zo

fig. ja/nee goed genoeg voelen

Het jezelf als ‘goed genoeg ‘ ervaren, is niet altijd en niet onder alle omstandigheden een constante ervaring. Wat is dat eigenlijk jezelf ‘goed genoeg’ ervaren en wat maakt dat dit niet (altijd) zo eenvoudig is. Dit en meer in de hierna volgende korte verkenning van dit onderwerp.

Goed genoeg
Voor deze bijdrage geldt de volgende omschrijving voor ‘goed genoeg’: de intrinsieke ervaring van een innerlijk besef dat je oké bent, ongeacht wat je wel of niet goed doet in de omgang met waar het leven je mee confronteert. Dit besef is een doorvoeld besef, je weet met je gehele lichaam en met je gehele gevoel dat dit waar is voor jou.

Niet goed genoeg
Als je merkt dat je ‘niet goed genoeg’ bent, dan gebeurt er iets in jou waardoor jouw ‘goed genoeg’ besef er niet meer kan zijn. Hiervoor zijn meerdere oorzaken* zoals: een innerlijke norm, een extern oordeel dat je ooit als waarheid hebt moeten toelaten, negatieve conclusies over jezelf op basis van je verleden en/of een gemis aan oordeelvrije bemoediging.
*er worden hier slechts een paar toegelicht.

Onbewust
Wanneer je niet of onvoldoende weet waarover het ‘niet goed genoeg zijn’ gaat, leeft dit vanuit je onderbewustzijn en kan zo je levensplezier behoorlijk beperken. Dit geldt evenzo als je wel weet waar het over gaat, maar niet weet hoe je hier anders mee kunt omgaan. In beide gevallen domineert deze overtuiging: je denken, je handelen en je voelen. Dit kan enerzijds leiden tot een meer ‘onopvallend’ gedrag of anderzijds tot een meer ‘kijk mij eens’ gedrag in al zijn variaties.

Nodig
Wanneer je merkt dat dit fenomeen opspeelt, is het nodig om te onderkennen waar dit over gaat. Zo zal je in eerste instantie kunnen veronderstellen dat de ander je dit gevoel geeft, doch bij nader inzien ontdekken dat de ander slechts je innerlijke overtuiging of gevoel heeft aangeraakt. Er is dan een dieper inzicht nodig naar de oorsprong hiervan. Zodra je inzicht hebt in de oorsprong, weet je enerzijds wat je gemist hebt en anderzijds wat je nodig hebt. Er kan nu een proces van heling naar ‘goed genoeg zijn’ plaatsvinden.

Resumé
Graag wens ik ons allen een intrinsiek besef van ‘goed genoeg zijn’ toe, waardoor levensplezier de ruimte krijgt die zij verdient.

Karel van Nimwegen is werkzaam als Psychosociaal therapeut (Gestalt, Somatic Experience) en Coach bij hartsupport.nl en loopbaansupport.nl. De artikelen in de -blog/White paper- brengen veelal een beperkte doch zinvol geachte en of uitdagende toelichting van bepaalde psychosociale onderwerpen onder de aandacht, waarbij therapie en/of coaching perspectief kan bieden. Feedback is welkom.

meer info zie: www.hartsupport.nl