geluk in werk en leven

Geluk, zen, aanwezig in werk en leven

Geluk (in werk) nastreven
We doen het waarschijnlijk allemaal in meer of mindere mate; we streven geluk na. Niet zo zeer omdat geluk moet, maar wel omdat geluk fijn is. Omdat geluk iets is dat meestal niet heel langdurig aanwezig is en soms ook verbonden lijkt aan bepaalde voorwaarden of situaties, deze verkenning. En voor wie een allergie heeft op het woord geluk, je kunt hier ook de termen rust, gemak, liefde, plezier, zen, aanwezigheid of openheid bij lezen.

Nastreven
Het leven van alledag vraagt veel van ons, er is veel te doen, te regelen, te overdenken, te produceren, uit te leggen, te helpen, op te lossen, te organiseren et cetera. Wanneer we veel te doen hebben, kan het zijn dat we ons daarin ‘verliezen’. Zodra we dit beseffen komt veelal (weer) het geluk nastreven in ons bewustzijn en gaan we op zoek naar: rust, vrede, prettig aanwezig zijn, gemak, plezier in wat we doen en liefde (open hart).

Jezelf verliezen
Hoe kan het toch dat we soms onszelf verliezen en niet minder belangrijk, wat is dat eigenlijk ‘jezelf verliezen’. In dit artikel staat ‘jezelf verliezen’ voor: het zodanig opgaan in wat je doet dat je jezelf vergeet. Je vergeet jezelf als je niet meer in contact staat met je behoeften, je innerlijke rust, je intrinsieke motivatie en je besef van wat je bijdrage aan het werk is. In het vervolg wordt hierop in gegaan.

Behoeften
Wanneer je je behoeften vergeet, dan houd je geen rekening meer met jezelf. Dan word je in feite wat je doet of moet hoewel dit twee kanten heeft: opgaan in je werk kan soms heel prettig zijn (flow), echter bij jezelf verliezen heb je geen contact meer met je behoeften en loop je het risico van stress. Als je vanuit rust en motivatie wilt werken, dan ontbreekt dit zodra je jezelf verloren hebt.

Intrinsieke motivatie
We werken of doen wat we doen, omdat we daartoe gemotiveerd zijn. Wat onze motivatie is  verschilt, maar zonder motivatie is het al snel ‘buffelen, afzien en op termijn ten ondergaan’. Het besef van onze motivatoren en het waarmaken daarvan, is een basis om geluk te realiseren in ons werk en/of in wat we ook maar in ons leven doen.

Bijdrage
Wat onze bijdrage aan het werk is, is mede afhankelijk van onze kwaliteiten, competenties of talenten. Zo is bijvoorbeeld de één goed in communicatie terwijl de ander goed is in research. Waar het hier omgaat is, dat we besef hebben van onze kwaliteiten en die in kunnen zetten. Als je datgene waar je goed in bent en waar je plezier in hebt doet, dan heb je nog een basis voor het realiseren van geluk.

Ontwikkelen
Het ontwikkelen van onze kwaliteiten, competenties en talenten vindt vrijwel vanzelf plaats als deze worden benut en/of getraind. Het is dan ook goed om hier kennis van te hebben en datgene te doen waarin onze kwaliteiten het meest tot hun recht komen. Zit je niet op een juiste functie, wordt je kwaliteit niet meer uitgedaagd of zit je niet (meer) bij een jou passend bedrijf, dan stagneert jouw ontwikkeling. Bij een stagnerende ontwikkeling kan je al snel in een negatieve spiraal terecht komen waarin je -als je niet oppast- ook jezelf kunt verliezen.

Resumé
Het realiseren van geluk, plezier, vrede, rust, liefde, in ons werk en leven is niet altijd zo simpel. Het voorgaande doet een aanzet om ons nog eens te laten kijken naar de huidige stand van zaken. Hoe is het met ons in ons werk en leven, hoe is het met onze behoeften, onze kwaliteiten, motivatie en onze bijdragen. Zodat er zicht komt op factoren die nadere aandacht van ons kunnen gebruiken om geluk waar te laten zijn.

NB er zijn meerdere factoren voor geluk aan te geven, zoals persoonlijkheid, inspiratie en visie. Hierover meer in een volgende blog.

Karel van Nimwegen is werkzaam als Gestalt-, Psychosociaal therapeut en Coach bij hartsupport.nl en loopbaansupport.nl. De artikelen in de -blog/White paper- brengen veelal een beperkte doch zinvol geachte en of uitdagende toelichting van bepaalde psychosociale onderwerpen onder de aandacht, waarbij de therapie en/of coaching perspectief kan bieden. Feedback is welkom.