deel van onze persoonlijkheid zit in een hoekje

fig. wat zit er in jouw hoek te wachten op erkenning en ontwikkeling?

Wie zit er in jouw hoek?

Deze bijdrage verkent een deel van onze persoonlijkheid dat mogelijk in een hoekje is blijven zitten. Niet zozeer omdat het nu moet, maar wel omdat er soms een deel van ons zich ooit heeft moeten terughouden of misschien zelfs heeft moeten verstoppen. Dit deel wacht er misschien al een tijdje op dat ie weer uit de hoek mag, maar ja misschien ben je het vergeten? Om deze delen in ons meer recht te doen wordt in het vervolg een globale verkenning gedaan. Een verkenning naar onze mogelijk vergeten delen; waar ze over kunnen gaan en wat hebben ze zoal nodig?

Delen van onze persoonlijkheid
We hebben diverse kwaliteiten van onze persoonlijkheid ontwikkeld en net zoveel of meer zijn niet ontwikkeld. In de loop van ons jonge leven gaat dat zo, al dan niet naar onze wens. Er zijn echter ook kwaliteiten -hier ‘delen’ genoemd- die er niet konden of mochten zijn. Doordat deze delen geen ruimte kregen om zich te ontplooien, hebben we ze in een hoekje van ons bewustzijn moeten plaatsen. Deze delen krijgen in het vervolg een beetje meer aandacht.

Deel in de hoek
Welk deel van onze persoonlijkheid in de hoek zit, verschilt veelal per persoon. In algemene zin gaat het om delen waar onze opvoeders -om wat voor reden dan ook- geen omgang mee wisten. Die onmacht en/of onwetendheid van onze opvoeders, maakte dan ook dat deze delen zich stil moesten houden en zich teruggetrokken hebben. Meestal in de hoop dat er ooit weer ruimte voor zou komen.. maar ja als iets weinig aandacht krijgt en wij het in een hoek moesten parkeren, dan kan het worden vergeten. En hoewel het daar zit, wacht het mogelijk nog steeds, op jou.., op mij.. om ruimte te krijgen en zich naar volwassenheid te ontwikkelen.

Wat voor deel
Er kunnen uiteenlopende delen in een hoekje zitten, zoals: ons boze deel, of ons (te) enthousiaste deel, of ons angstige deel, of ons intens geschrokken deel, of ons liefdevolle deel, of.. enzovoort!. Deze delen horen echter bij ons leven, we kunnen niet zo heel ruim, verstandig, vrij, speels, gebalanceerd en aangenaam leven zonder o.a. ons: enthousiasme, angst, boosheid, eenzaamheid, wilskracht of liefde. Maar soms, omdat we ze niet zo goed hebben leren kennen, omdat ze er niet konden zijn, zitten ze nogal eens achter een muurtje van angst. Die muur van angst kan een rol spelen om het daar dan maar in de hoek te laten zitten…

Hoe weet je dit
Misschien speelt het niet in jouw leven, dat weet je zelf het beste. Maar als je dit vermoedt, dan kan je dat merken aan je gedrag. Herken je jezelf bijvoorbeeld als regelmatig: voorzichtig of bang, of mis je je levenslust, of heb je weinig energie, of doe je niet werkelijk wat je wilt, of explodeer je soms, of ga je confrontaties uit de weg en/of heeft liefde weinig ruimte in je leven? Er zijn ongetwijfeld meer indicatoren, meestal weet jij wel wat er aan mankeert en wat je mist, wat mogelijk in een hoekje wacht… nu.. op jou……

Hoe kan je hiermee omgaan
Natuurlijk heeft elk deel jouw eigen passende omgang nodig. Zodra je hiermee wil omgaan is een houding van mildheid naar jezelf en ‘het deel in de hoek’ van belang. Ook helpt het om je stevigheid er bij te houden, zodat het vertrouwd genoeg voelt om dit deel te verkennen. Ervaring met meditatie kan hier ook zeker behulpzaam bij zijn. Vervolgens kun je kijken naar wat dit deel nodig heeft om meer ruimte te krijgen in het geheel dat jouw persoonlijkheid is. Door dit deel te verkennen, komt het een klein beetje uit z’n hoekje en heeft het vertrouwen nodig dat dit ie er ook echt mag zijn van jou. Misschien is het hierom dat dit meestal tijdens therapie wordt verkend, omdat het om jonge delen van onze persoonlijkheid gaat die wel wat extra begeleiding kunnen gebruiken 🙂

Wat levert het op
Afhankelijk van de kwaliteit van het deel dat in de hoek zit, levert het een bijdrage aan je vaardigheden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: van angstig of wantrouwen naar meer vertrouwen, van boos naar meer stevigheid, van eenzaam naar meer verbinding, van veel moeten of niet weten naar meer wilskracht, van weinig energie of somberheid naar meer gedrevenheid, en van hardheid of afwezigheid naar meer liefde en plezier.

Resumé
Dit artikel is een pleidooi voor de vergeten delen van onze persoonlijkheid, die veelal stil in een hoekje op ons zitten te wachten, zodat ze zich eindelijk kunnen ontwikkelen. Natuurlijk geeft deze bijdrage een te korte weergave van waar het over kan gaan. En toch, misschien heb je iets ontdekt en kan datgene in jou -eindelijk- de ruimte krijgen die het zo graag heeft en die jij ook echt verdient.

Karel van Nimwegen is werkzaam als Psychosociaal therapeut (Gestalt, Somatic Experiencing) en Coach bij hartsupport.nl en loopbaansupport.nl. De artikelen, blogs brengen veelal een beperkte doch zinvol geachte en of uitdagende toelichting van bepaalde psychosociale onderwerpen onder de aandacht, waarbij therapie en/of coaching perspectief kan bieden. Feedback is welkom.

meer info zie: www.hartsupport.nl