re-incarneren, in de zin van het opnieuw innemen en bewonen van ons gehele lichaam.

fig. teruggetrokken vs aanwezig en gegrond

Re-incarneren?

Misschien een term die iets anders oproept, doch het woord past ook op waar deze bijdrage over gaat: het opnieuw innemen van je lichaam. In deze verkenning worden gesproken over ‘opnieuw’ omdat er soms dingen gebeurd zijn in ons leven, waardoor wij ons uit ons lichaam hebben moeten terugtrekken. Terugtrekken in de zin van het o.a. niet tot uitdrukking kunnen brengen van de eigen wil en eigen capaciteiten. Hierover en meer in het vervolg van deze korte verkenning.

Incarneren
Er zijn meerdere betekenissen voor incarneren en dus ook re-incarneren. In deze bijdrage staat incarneren voor: het innemen en bewonen van ons lichaam, zodat wij ten volle kunnen leven.
Re-incarneren gaat over dat wij vanaf de bevruchting in ons te ontwikkelen lichaam zijn, doch dat wij gaandeweg ons leven hier -deels of geheel- uit hebben moeten terugtrekken. “Re” staat hier daarom voor: het wederom innemen en bewonen om vervolgens alsnog of meer ten volle te kunnen leven.

Belang van incarneren
Incarneren is ons bestaansrecht, het betreft ons recht om te leven; om te zijn wie wij zijn, onze potentiële capaciteiten te ontwikkelen en om er bij te behoren (sociaal-maatschappelijk, partner, enz.). Hebben wij van jongs af aan kunnen ervaren dat wij: mogen zijn wie wij zijn, dat er voldoende ruimte is om ons in eigenheid te ontwikkelen en hebben wij het gevoel gekregen dat wij erbij horen, dan kunnen we met meer gemak voluit leven. Zijn er echter ervaringen die hier inbreuk op hebben gemaakt van kan het zijn dat wij ons gedeeltelijk of geheel hebben moeten terugtrekken.

Teruggetrokken
Terugtrekken kan op zijn tijd zeer zinvol zijn, zoals in een bedreigende situatie. Echter wanneer terugtrekken chronisch heeft moeten plaatsvinden, dan hebben we ons ook uit ons lichaam moeten terugtrekken. Terugtrekken is zo een combinatie geworden van niet meer -deels of geheel- kunnen: voelen, bewegen en uitdrukken van wat wij als authentieke wezens zouden willen. Dit gedeeltelijk aanwezig zijn in ons lichaam dat (ooit) noodzakelijk was, kan een chronische staat-van-zijn worden. We hebben ons als mens onvoldoende kunnen ontwikkelen, zowel in ons recht om te zijn wie wij zijn, in onze potentiële capaciteiten, alsmede in ons erbij horen qua gevoel en gedrag.

Oorzaken
Er zijn vele verschillende oorzaken waardoor wij ons hebben moeten terugtrekken. Denk hierbij onder andere aan: onvoldoende gezien zijn, weinig ruimte om eigenheid te kunnen ontwikkelen, gemis aan liefde en veiligheid, eenzijdig prestatiedruk, onverschilligheid, afwezige/zieke ouder, dan wel door psychisch en/of fysiek misbruik. De essentie zit hem met name de geschonden basis met betrekking tot onze drie ‘rechten van leven’: te zijn wie wij zijn, te worden wie wij in potentie kunnen en willen én erbij te horen.

Hernemen
Re-incarneren of te wel het opnieuw innemen en bewonen van ons lichaam om ten volle te kunnen leven, is soms een flinke uitdaging en vaak ook een groot verlangen. Dat dit niet altijd zo eenvoudig is mag duidelijk zijn, angst heeft ons (ooit) geholpen ons terug te trekken en daar te houden. Deze angst heeft nu handvatten nodig om weer vertrouwen te krijgen in het hernemen van het recht om te zijn, te ontwikkelen en erbij te horen. Bewustzijn, reflectie, tijd en doorzettingsvermogen plus vertrouwen in onze fysieke en intrinsieke vermogens, zo mogelijk met therapie, kunnen ons begeleiden bij onze re-incarnatie.

Resumé
We denken bij reïncarnatie mogelijk eerder aan een term uit het boeddhisme, heel begrijpelijk. Doch om in het hier en nu te leven in contact met ons lichaam is noodzakelijk om ten volle en authentiek te kunnen leven. Waarom zouden we bezig zijn met een vorig of volgend leven, als we nu de kans hebben om ten volle kunnen leven? Ten volle te leven staat hier voor in contact te zijn met ons gevoel en onze fysieke en intrinsieke vermogens, inclusief het gevoel van geborgenheid, wie wil dat nou niet. Ik gun ons allen voldoende kansen en gelegenheid om steeds meer ten volle te kunnen leven!

Karel van Nimwegen is werkzaam als Psychosociaal therapeut (Gestalt, Somatic Experience) en Coach bij hartsupport.nl en loopbaansupport.nl. De bijdragen, blogs brengen veelal een beperkte doch zinvol geachte en of uitdagende toelichting van bepaalde psychosociale onderwerpen onder de aandacht, waarbij therapie en/of coaching perspectief kan bieden. Feedback is welkom.

Meer info zie: www.hartsupport.nl

Keyword: reïncarneren, aarden, hier en nu, trauma, aanwezig zijn, voluit leven