vrijuit leven

fig. hart en buik verbonden ondersteunen vrijuit leven

Vrijuit leven

Mogelijk is ‘vrijuit leven’ iets wat wij allemaal willen, alleen lukt dat niet altijd zo gemakkelijk. Dit korte artikel verkent ‘vrijuit leven’ door een aantal ingangen te onderzoeken en je wellicht te inspireren tot eigen reflecties over dit onderwerp. Vooraf moet nog wel gesteld worden dat ‘vrijuit leven’ een persoonlijke ervaring is.

Vrijuit leven
Hoewel ieder dit voor zichzelf het beste kan beantwoorden wat hij/zij hieronder verstaat, wordt voor deze verkenning de volgende definitie gehanteerd: ‘de continue ervaring van gemak, openheid en ontspanning, waardoor gehandeld, gesproken en gedacht wordt vanuit het besef een intrinsiek goed en waardevol mens te zijn’.

Effecten van vrijuit leven
Het leven wordt ten volle geleefd, op een manier die jou het beste past. Waardoor je werk doet dat je inspireert en vervult, je je eigen idealen nastreeft, je gemakkelijker kunt omgaan met tegenslag, je uitspreekt wat gezegd wil worden en je kunt -zo nodig en zonder probleem- woorden terugnemen. Anders gesteld, je bent niet zozeer bezig om je te bewijzen, een perfectionist te zijn, of onzichtbaar en wegcijferend te zijn; je bent gewoon wie je bent, omdat je jezelf geheel accepteert in wie je bent en van daaruit leeft. Prettig bijverschijnsel hiervan is veelal een open en warm hart, plus de aanwezigheid en stabiliteit van je buik.

Hoe te verkennen (1)
Een vraag die je jezelf kunt stellen is een vraag die mensen soms hebben op hun sterfbed: “heb ik mijn leven echt geleefd en/of waar heb ik spijt van”. Als je nu bijvoorbeeld terugkijkt op je leven kun je deze vraag vast wel voor jezelf beantwoorden. Wat het antwoord ook maar zal zijn, het is nu aan jou -terwijl je je hier nu werkelijk van bewust bent- om er al dan niet iets mee te kunnen doen.

Hoe te verkennen (2)
Een andere ingang zou kunnen zijn dat je werkt met een statement waarop je reflecteert: “Ik heb niet (vrijuit) geleefd”. Wanneer je dit statement wat tijd geeft om in je te laten ‘zakken’ kun je een effect hiervan ervaren waardoor je mogelijk ontdekt wat er in jouw leven nog ontbreekt. Van hieruit kan je al dan niet iets doen wat je dichter brengt bij wat je wenst.

Belemmeringen
Wanneer je ontdekt dat je soms niet, meestal niet, of (bijna) nooit ‘vrijuit leeft’, is het zinvol te onderzoeken wat jou daarin belemmert. Waarschijnlijk kom je dan belemmeringen tegen die je jezelf ooit op basis van ervaringen hebt eigen gemaakt. Belemmeringen zijn veelal opzichzelfstaande, of combinaties van emoties, gedachten, overtuigingen en/of onbewuste ‘gewoonte processen’ (patronen).

Focus
Zodra een belemmering zich aandient kun je daar je focus op richten. Mogelijk ontdek je zo oorzaken waardoor patronen zijn ontstaan die je nu niet (altijd) behulpzaam meer zijn. Betreft het echter onbewust aangedreven patronen dan heb je waarschijnlijk tijdelijk een begeleider nodig om dit weer bewust te worden, zodat aanpassing beter mogelijk wordt.

Resumé
We kunnen ‘vrijuit leven’ in onze maatschappij wat gemakkelijker vorm geven dan bijvoorbeeld onder een dictatoriaal of beperkend regime. Evenmin lijkt vrijuit leven een optie voor wie in een flinke dip zit of in een beperkende situatie. Desalniettemin wens ik een ieder vrijuit leven toe, het kan al vervullend zijn om je focus hier wat vaker op te richten.

Karel van Nimwegen is werkzaam als Psychosociaal therapeut (Gestalt, Somatic Experiencing) en Coach bij hartsupport.nl en loopbaansupport.nl. De artikelen in de -blog/White paper- brengen veelal een beperkte doch zinvol geachte en of uitdagende toelichting van bepaalde psychosociale onderwerpen onder de aandacht, waarbij therapie en/of coaching perspectief kan bieden. Feedback is welkom.
meer info zie: www.hartsupport.nl