fig. geen verbinding kan tot eenzaamheid leiden

Geen verbinding

Misschien herken je het wel, soms ben je met iemand samen en dan ervaar je geen verbinding. Hoe je dat ervaart verschilt per persoon. Wordt afwezigheid van verbinding echter langdurig, en zit je in een relatie dan ervaar je dat meestal als een groot gemis. Hierover in het vervolg een korte verkenning naar afwezigheid van iets dat wij allen in feite zo nodig hebben.

Verbinding
Het woord verbinding heeft vele kanten, voor deze verkenning wordt onder verbinding het volgende verstaan: ‘een ervaring van prettig/rustig contact met jezelf én de ander, waarbij je je: gezien, gehoord en gewaardeerd voelt, zelfs als er sprake is van verschil van mening’. Omdat deze ervaring op gevoelsniveau plaatsvindt is het van belang om in je lijf te kunnen zijn (lichaam-bewust). Soms is externe verbinding misschien wat minder belangrijk (bijv. winkelen), echter met onze intimi (geliefde, partner, kinderen, vrienden e.d.) is dit een essentieel fenomeen.

Ervaring
Omdat verbinding persoonlijk wordt ervaren, is het van belang om voor jezelf uit te maken met wie je verbinding ervaart en wie niet. Evenzo is het van belang om na te gaan wanneer er wel en wanneer er geen verbinding is met mensen die voor jou van belang zijn (intimi). Waarschijnlijk zal je ontdekken dat er naast omstandigheden ook je persoonlijke ‘staat-van-zijn’ en de ‘staat-van-zijn’ van degene met wie je samen bent, een niet te onderschatten rol speelt.

Invloeden
Bij gemis van verbinding met intimi, kan je nagaan wat er bij jou gebeurt waardoor de verbinding ontbreekt. Er zijn twee aspecten die daarbij veelal een rol spelen, enerzijds omstandigheden die jou beïnvloeden (bijv. schrik of drukte) en anderzijds innerlijke obstakels vanwege ervaringen uit het verleden (bijv. projectie o.b.v. nare ervaringen of trauma). Effecten van hiervoor genoemde aspecten leiden veelal tot een reactie van vertrekken uit je lichaam (drukke gedachten of ‘weg’) of een sterke emotie (woede, angst of paniek) waardoor de ervaring van verbinding er bij jezelf niet meer is.

Geen verbinding
Misschien is het hebben van geen verbinding met intimi wel het grootste verdriet dat wij kunnen ervaren met mensen om ons heen die voor ons van belang zijn. Niet altijd zal er ‘helemaal geen verbinding’ zijn – we communiceren bijvoorbeeld wel- maar het lichaamsbewust voelen en ons verbonden ervaren met onszelf en de ander ontbreekt. Dat geeft in meer of mindere mate een gevoel van isolement, ook wel eenzaamheid. In partner relaties kan een dominant gevoel van isolement een ‘killer’ zijn en zelfs leiden tot beëindiging van de relatie.

Werken aan verbinding
Als je de verbinding wilt herstellen is er persoonlijk werk nodig. Denk hierbij aan onderzoek naar hoe je omgaat met gevoel van isolement en of je dat mogelijk herkent van situaties uit het verleden. Waarschijnlijk ontdek je je eigen strategie, die is veelal of ‘ik trek mij terug; laat maar’ of ‘ik vecht voor verbinding; en verwijten naar de ander’ een rol spelen. Als dat zo is, dan is er innerlijk werk te doen. Zowel bij jezelf en -als de dat ander wil- hetzelfde. In partner relaties is dit een essentieel punt en dominant onderwerp van relatietherapie.

Bouwen aan verbinding
Wil je bouwen aan verbinding met jezelf en met de ander, dan helpt de intentie daartoe al een heel eind. Als je dan ook nog eens je strategie onder te loep neemt (bijv. verwijten of terugtrekken) en deze aanpast naar ’de ander vertellen wat er bij jezelf gebeurt in de ik-vorm’. Dan kan er vrijwel meteen weer verbinding zijn. Omdat je strategie meestal op oude ervaringen is gebaseerd, kan het zinvol zijn om in therapie te kijken naar zowel de oorsprong alsmede oplossing daarvan.

Ik wens ons allen een goede, warme en wondermooie verbinding toe met onszelf en onze intimi, ook al zal dat niet altijd zo eenvoudig zijn.

Karel van Nimwegen is werkzaam als Psychosociaal therapeut (Gestalt, Somatic Experience) en Coach bij hartsupport.nl en loopbaansupport.nl. De artikelen in de -blog/White paper- brengen veelal een beperkte doch zinvol geachte en of uitdagende toelichting van bepaalde psychosociale onderwerpen onder de aandacht, waarbij therapie en/of coaching perspectief kan bieden. Feedback is welkom.
meer info zie: www.hartsupport.nl