energetischproces levensenergie

fig. hypothetische verkenning levensenergie

Oorsprong; begin en einde

Het is van alle tijden dat we willen weten wat onze oorsprong is. Dat willen weten, is onlosmakelijk verbonden met het leven (en dood) vandaar dat dit als korte verkenning, min of meer hypothetisch en gesimplificeerd wordt onderzocht. Wellicht kan het je inspireren in je eigen verkenning van dit grootse gebeuren. Te beginnen met onze biologische oorsprong.

Oorsprong
Het is onmiskenbaar, ieder mens heeft een oorsprong en dat is fijn om te weten. In eerste instantie blijkt onze oorsprong ons ouderlijk thuis te zijn. Dat is onze fysieke of biologische oorsprong. Daarnaast blijkt onze oorsprong een energetische te zijn, onze energetische oorsprong wordt hier ‘levensenergie’ genoemd.

Levensenergie
Zonder levensenergie geen leven! Het lijkt zo vanzelfsprekend maar is dat ook zo? Voor deze verkenning wordt levensenergie als een gegeven genomen om de navolgende redenen. Toen wij als fysieke wezens zijn ontstaan, kwamen een zaadcel en een eicel bij elkaar. Een zaadcel is een levende cel die dankzij levensenergie bestaat, een eicel is een levende cel die evenzo dankzij levensenergie bestaat. De Versmelting van deze beide cellen, maken de manifestatie van levensenergie in fysieke -hier menselijke- vorm mogelijk.

Manifestatie
Dankzij de versmelting van twee door levensenergie voortgedreven cellen, ontstaan wij als mens. Je zou kunnen stellen dat de mens een manifestatie is van levensenergie. Ga maar na, een zaadcel en een eicel kunnen niet op zichzelf bestaan, doch dankzij deze bijzondere versmelting krijgt levensenergie een vorm.

Vorm
De vorm die wij mensen krijgen is gebaseerd op de oorsprong van de twee versmeltende cellen van onze biologische ouders. Dat de vorm leeft, is enkel mogelijk dankzij de aanwezige levensenergie in die vorm.
Onze vorm is tijdelijk en afhankelijk, enerzijds van wat wij van onze ouders meekrijgen en anderzijds van wat wij in ons leven meemaken.

Tijdelijke levensenergie
Ons leven als fysieke manifestatie is tijdelijk. Wat een vraag oproept, want hoe tijdelijk is levensenergie? Die vraag lijkt niet te beantwoorden. Wat aannemelijk is, is dat levensenergie overal (in) is. Planten, bomen, dieren, insecten, reptielen, micro-organismen, zon, planeten, enzovoort.

Einde
Deze verkenning poogt enig zicht te krijgen op het begin en einde van onze fysieke manifestatie. Wellicht kan dat zicht leiden tot nader onderzoek en meer inzicht. Stel je maar eens voor dat wij inderdaad primair ‘levensenergie zijn’ in een tijdelijk vorm! Dat is iets heel anders dan wat wij veelal veronderstellen ‘wij zijn deze tijdelijke vorm’ met levensenergie.

Resumé
Deze verkenning is een aanvulling op vele andere verkenningen elders in het blog. Wat kenmerkend is van de eerdere blogs: ‘wij identificeren ons veelal met slechts een beperkt deel van wie wij als geheel zijn’. Wellicht doen wij dat op eenzelfde wijze met onze manifestatie als mens en zijn wij (veel) meer dan onze manifestatie; zijn wij levensenergie. Kunnen wij dat ergens ook ervaren en hoe is dat, wat betekent dat, en hoe kunnen wij daar dan mee omgaan? Meditatie als onderzoekende beoefening van vrije observatie kan hierbij een zinvolle rol spelen.

Karel van Nimwegen is werkzaam als Psychosociaal therapeut (Gestalt, Somatic Experience) en Coach bij hartsupport.nl en loopbaansupport.nl. De artikelen in de -blog/White paper- brengen veelal een beperkte doch zinvol geachte en of uitdagende toelichting van bepaalde psychosociale onderwerpen onder de aandacht, waarbij therapie en/of coaching perspectief kan bieden. Feedback is welkom