Blijf in je lijf

Fig. Blijf in je lijf

Dit artikel over: Blijf in je lijf, poogt zicht bieden op het belang van ons lichaam, alsmede het bewustzijn hiervan in ons dagelijkse leven. Blijkbaar hebben wij mensen de neiging om ons soms, regelmatig of altijd op te splitsen in deelfunctionaliteiten van onze lichaam. Hierover en meer in het vervolg.

Lichaam & functionaliteiten
Ons lichaam is in feite een heel complex mechanisme dat veelal heel bijzonder en precies functioneert. Dat ons lichaam dit doet is op zich al de moeite waard om te constateren. Verder heeft ons lichaam verschillende belangrijke functionaliteiten. Zo kan ons lichaam bewegen en wel op heel verschillende manieren, variërend van functioneel tot uitermate plezierig. Het biedt ons ook allerlei gevoelens, zoals: plezier, boosheid, angst en verdriet. Ons lichaam biedt ons tevens sensaties, zoals: tast, tinteling, rilling, warmte, koude en pijn. Ons lichaam biedt ons ook onze zintuigen, waardoor we op verschillende manieren kunnen waarnemen; zien, horen, ruiken, tast en smaak. En het biedt ons ons denken zoals: observerende, evaluerende, interpreterende, reflecterende, richting bepalende, plannende en activerende denken. Niet te vergeten, ons lichaam biedt ons een vorm; een fysieke vorm als lengte, breedte, rondingen, gewicht en ons gezicht.

Uit ons lichaam 1
Soms gaan we zo op in onze gedachten dat we ons lichaam vergeten. Als er sprake is van prettige of inspirerende gedachten is dat minder problematisch. Worden onze gedachten echter naargeestig, beangstigend. opjagend of down makend dan hebben we ons lichaam hard nodig om er weer van los te komen. Met ons denken kunnen we namelijk creëren, en wat we met ons denken creëren wordt dan als het ware een ‘2e realiteit’. Op zich is er niets mis met deze denkrealiteit, deze kan ons zeer van dienst zijn, bijvoorbeeld als we iets willen realiseren of waar maken. Het wordt echter een vervelende realiteit zodra ons denken ons belemmert, ons ongewenst bezighoudt of we menen dat we onze vervelende gedachten zijn. Ook dan is het van belang om ons te realiseren dat we meer zijn dan ons denken.

Uit ons lichaam 2
Gevoelens zijn soms zo overweldigend en daardoor zo overtuigend ’waar’. Van belang bij voelen is onder meer onderscheid te maken naar: emoties, stemming en intuïtie/instinct. Hoe we ons voelen heeft vooral te maken met wat onze stemming is, en/of wat onze emoties zijn. Emoties en stemming blijken veelal naast veranderlijk (gelukkig) ook beïnvloedbaar te zijn. Ons voelen kan ons, net als bij denken naar een ‘2e realiteit’ leiden, vooral als onze emoties heftig of overweldigend zijn. Voor onze overweldigende en heftige emoties of stemming is het -net als voor ons denken- goed om te beseffen dat we meer zijn dan enkel ons gevoel.

In ons lichaam
Blijven we hoe dan ook in ons lichaam, dan kan onze aandacht verschuiven tussen de eerder genoemde functionele deelgebieden, alsook -belangrijk- het een geheel-overziend-gewaarzijn bieden. Dankzij dit gewaarzijn, zijn we ons bewust van wat er in ons is -al dan niet als reactie op de omgeving- en weten we wat dit voor ons betekent. Op basis van dit ‘verblijf in ons lijf’ volgt vrijwel als vanzelf wat nodig is en/of wat we willen. Waarna een gerichte, vervullende, oplossende of bevredigende aanpak mogelijk is. We hebben anders gesteld, onszelf -in het geheel dat we zijn- begrepen en we weten zo wat nodig is om vervolgens in actie te komen. Waarna er tijd is voor evaluatie en rust, klaar en toegerust voor het volgende dat zich aandient.

Praktijk
Dit artikel als een pleidooi om aan te geven waarom het wenselijk is ons lichaam als een geheel te zien én te ervaren. Helaas kunnen nare of traumatische ervaringen in ons leven hebben geleid tot een deels of geheel ‘vertrek’ uit onze mooie en bijdragende deelfunctionaliteiten van ons lichaam. Therapie eventueel in combinatie met mindfulness, kan hierbij veelal een helende bijdrage bieden.

Karel van Nimwegen is werkzaam als Gestalt-, Psychosociaal therapeut en Coach bij hartsupport.nl en loopbaansupport.nl. De artikelen in de -blog/White paper- brengen veelal een beperkte doch zinvol geachte en of uitdagende toelichting van bepaalde psychosociale onderwerpen onder de aandacht, waarbij de therapie en/of coaching perspectief kan bieden. Feedback is welkom.