Een nieuw begin

Fig. Een nieuw begin.., alles kan

Kans, een nieuw begin!

Heb je ook dat de jaarwisseling iets in zich heeft van ‘een nieuw begin’? Alsof alles in een nieuw daglicht komt te staan en je je leven nu echt anders gaat leven dan je tot nu toe gedaan hebt? Of het nu een nare of ongezonde gewoonte loslaten is, een andere houding in je werk of een nieuwe baan, meer optimisme, afvallen, stoppen met roken, geheel jezelf zijn, enzovoort? Je zou kunnen stellen dat een nieuw begin afhangt van je eigen plan, aanpak en doorzettingsvermogen. Een onderwerp dat in het vervolg daarom enige aandacht krijgt.

Nieuw begin
Als je denkt aan een nieuw begin, is het meestal iets concreets dat je graag anders wilt. In het inleidende stukje staan een aantal mogelijkheden, maar het gaat er natuurlijk om wat jij anders wilt. Dat is dan je uitgangspunt. Het is fijn om je te realiseren dat je het anders wilt, waarschijnlijk heb je er ook een beeld bij, hoe je er dan uitziet en wat je dan doet. Dan gaat het nieuwe als het ware meer leven in je gedachten-,beeld- en gevoels-wereld. Een nieuw begin krijgt zo meer aantrekkingskracht waardoor je het ook graag wilt realiseren.

Barrières
Misschien wel tegelijkertijd met je plan voor een nieuw begin, dienen zich een aantal barrières aan. Zoals: je eigen oordeel over jezelf (ik kan het toch niet), vertrouwen in je aanpak (ik kan het niet volhouden), angst voor de uitdaging (buiten je comfort zone), verwachtte bedreigingen (afkick verschijnselen, afkeuring omgeving) enzovoort. Barrières doen zich altijd voor in meer of mindere mate en het is goed om daar rekening mee te houden; “hoe ga ik hiermee om als het zich voordoet”.

Loslaten
Zodra je iets echt anders wilt doen, betekent dit automatisch dat je ook iets hebt los te laten. Wat je hebt los te laten is iets van je huidige gedrag (je oude gedrag). In feite is dit ook een barrière ware het niet dat dit niet zo voelt. Je bent er zo aan gewend, het voelt als iets heel eigens, als iets van jou. Als je iets loslaat dan kan het al snel voelen als een gemis, als een leegte en dat kan bijdragen aan onzekerheid.

Onzekerheid
Waarschijnlijk zijn je gevoelens van onzekerheid de belangrijkste obstakels in het ‘in gang zetten’ en in het ‘volhouden’ van je nieuwe gedrag. Onzekerheid kan gevoelens geven die je als onprettig ervaart en het is heel menselijk om onprettige gevoelens te willen vermijden. Bij het realiseren van verandering hoort echter onzekerheid, het kan niet anders dan dat zij zich aandient, dit is heel natuurlijk. Wat je onzekerheid nodig heeft weet jij het beste. Meestal raakt dat aan bemoediging, geruststelling, zicht op wat je ook al weer nastreeft met je nieuwe gedrag. Wat hierbij niet onbelangrijk is, dat je je gevoelens van onzekerheid toestaat (natuurlijk ben je er nu ;-).

Genieten
Zodra je je nieuwe gedrag begint neer te zetten, ga je er ook van genieten (het is niet alleen kommer en kwel ;-). Dit genieten ervaren, is waar je het ‘nieuwe’ voor doet en wat je als een gerealiseerd succesje kunt zien. Hoe meer je ervan kunt genieten, hoe meer successen je voor jezelf kunt noteren. Deze successen zijn een belangrijke bijdrage aan het in stand houden van je nieuwe gedrag!

Veel succes!

Karel van Nimwegen is werkzaam als Gestalt-, Psychosociaal therapeut en Coach bij hartsupport.nl en loopbaansupport.nl. De artikelen in de -blog/White paper- brengen veelal een beperkte doch zinvol geachte en of uitdagende toelichting van bepaalde psychosociale onderwerpen onder de aandacht, waarbij de therapie en/of coaching perspectief kan bieden. Feedback is welkom.