als angst je verlaat

fig. Verlaten door angst..

Misschien een wat vreemde titel ’als angst je verlaten heeft’, vooral omdat angst meestal als minder prettig wordt ervaren. En toch als angst je verlaat dan gebeurt er iets, dan zit je een beetje om het hand, je zou zoiets kunnen zeggen als ‘wat moet ik nu’?. Want angst bied je ook iets en hoewel dat per persoon verschilt, zitten er meer universele kanten aan angst. Hierover en meer in het vervolg.

Verlating 1
Als angst je verlaat dan is er iets dat ontbreekt, iets waaraan je gewend bent geraakt in de loop van je leven. En dat iets wordt al snel als naar ervaren. Maar.. is angst wel alleen maar naar? Nee natuurlijk niet, we weten allemaal dat angst ons helpt in penibele situaties. Denk bijvoorbeeld aan een dreigend ongeval, een incident in huis, of een opstootje op straat. De angst die ons zo heeft geholpen vertrekt dus en dat we ons dan afvragen ‘wat nu’, is zo vreemd nog niet. Je zou er zelfs wat verdrietig van kunnen worden dat deze trouwe vriend je heeft verlaten, kan je wel zonder hem?

Verlating 2
Als angst je verlaat dan komt er een ruimte vrij die je eerder niet wist in te nemen. Angst kan behoorlijk in beslag nemend zijn met haar gevoelens, overtuigingen en ideeën. En omdat angst dit ook allemaal gelooft, doet zij vooral datgene dat zij meent te kunnen en de rest laat ze voor wat het is. Als angst ons verlaat, dan komt ‘de rest’ in het vizier van mogelijkheden en kansen.  Alles kan nu, er zit geen rem meer op, voluit kan je gaan! Maar hoe doe je dat voluit gaan als je dat niet gewend bent? Als je hier geen tijd voor neemt dan verandert er niet zoveel, voor je het weet trek je je terug in je oude gedrag, ook al heeft je angst je nu verlaten.

Verlating 3
Als angst je verlaat wat is dan nog een uitdaging. Een uitdaging heeft meerdere kanten in zich, het nieuwe en onverwachte dat zich aandient en waarvoor je je hebt in te spannen om mee om te gaan. Maar is de uitdaging nog wel zo aantrekkelijk als je geen angst meer kent? De dreiging van een eventuele mislukking ten opzichte van de kans op slagen, is een aspect dat uitdagingen ook zo aantrekkelijk kan maken.

Verlating 4
Als angst je verlaat dan dient zich iets aan dat je al kende maar dat nu groter is: vertrouwen. Je  vertrouwt je zelf, je vertrouwt anderen en je vertrouwt erop dat dingen goed komen. Vertrouwen is iets dat, nu de angst je verlaten heeft, volledig deelgenoot van je kan worden. Dit vertrouwen is iets dat je al wel kende, maar niet altijd zo volledig kon toelaten. En nu, nu is het er. Een aspect van vertrouwen is gemak en rust, er is nu alle tijd voor gemak en rust.

Resumé
Angst zal ons waarschijnlijk niet verlaten en dat is maar goed ook, zij hoort bij ons en is meestal een trouwe vriend. We kennen meestal ook de momenten die zonder angst zijn, dan heeft zij ons even verlaten. Soms is angst echter overactief, zij heeft dan geruststelling nodig en bemoediging. Als overactieve angst eenmaal geruster is heeft zij hulp nodig om haar meestal ondermijnende overtuigingen en ideeën aan te passen. De ruimte in ons die vertrouwen heet, mag meestal wat meer aandacht krijgen, zodat we dingen kunnen doen die ons werkelijk passen en die ons goed doen.

Karel van Nimwegen is werkzaam als Gestalt-, Psychosociaal therapeut en Coach bij hartsupport.nl en loopbaansupport.nl. De artikelen in de -blog/White paper- brengen veelal een beperkte doch zinvol geachte en of uitdagende toelichting van bepaalde psychosociale onderwerpen onder de aandacht, waarbij de therapie en/of coaching perspectief kan bieden. Feedback is welkom.